Zespół

Kim jesteśmy

Robert Obrzud, LL.M.

Radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Robert Obrzud studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim organizowaną we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii. Jest również absolwentem podyplomowych studiów magisterskich z zakresu prawa niemieckiego na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał stopień naukowy Magister Legum (LL.M). Stypendysta Fundacji Adwokatury z Hesji (Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft).

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokatów i radców prawnych w Gdańsku oraz Frankfurcie nad Menem. Pracował również w Konsulacie Austriackim w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek handlowych, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie transportowym i spedycyjnym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Dr. Arkadiusz Wowerka, LL.M.

Prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Arkadiusz Wowerka studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego, jak również dwuletnich podyplomowych studiów magisterskich z zakresu prawa niemieckiego na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii, gdzie uzyskał stopień naukowy Magister Legum (LL.M). Dr Wowerka odbywał liczne staże naukowe w uznanych zagranicznych ośrodkach akademickich oraz uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Specjalizuje się w prawie handlowym, w tym w szczególności w prawie spółek i prawie umów gospodarczych oraz w prawie prywatnym międzynarodowym. Jest autorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego i międzynarodowego prawa prywatnego.

Dr Wowerka jest również tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i tłumaczem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Marcin Michalak

Prawnik, asystent w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Marcin Michalak studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie od 2012 r. jest zatrudniony jako asystent w Katedrze Historii Prawa. W toku studiów prawniczych uczestniczył w międzynarodowym programie studenckim na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych, a w 2015 r. odbył tam staż naukowy w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i uczestnikiem kilku międzynarodowych konferencji.

Jego badania naukowe koncentrują się wokół problematyki odpowiedzialności za błąd medyczny.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z międzynarodowych kancelarii adwokatów i radców prawnych w Trójmieście.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Agata Jaś

Aplikant adwokacki

Agata Jaś studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim organizowaną we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii. Jest również absolwentką Szkoły Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Cambridge.

Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokatów i radców prawnych w Gdańsku oraz Frankfurcie nad Menem.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie morskim, prawie pracy oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Włada językiem angielskim i niemieckim

© Copyright - Kancelaria Radcy Prawnego Robert Obrzud  •  ul. Chmielna 71/86, PL 80-748 Gdańsk  •  Wykonanie i administracja strony: KOMART