Zespół

Kim jesteśmy

Robert Obrzud, LL.M.

Radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Robert Obrzud studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Gdańskim organizowaną we współpracy z Uniwersytetem w Kolonii. Jest również absolwentem podyplomowych studiów magisterskich z zakresu prawa niemieckiego na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał stopień naukowy Magister Legum (LL.M). Stypendysta Fundacji Adwokatury z Hesji (Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft).

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokatów i radców prawnych w Gdańsku oraz Frankfurcie nad Menem. Pracował również w Konsulacie Austriackim w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek handlowych, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie transportowym i spedycyjnym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Włada językiem niemieckim oraz angielskim.

dr Arkadiusz Wowerka, LL.M.

Prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Arkadiusz Wowerka studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego, jak również dwuletnich podyplomowych studiów magisterskich z zakresu prawa niemieckiego na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii, gdzie uzyskał stopień naukowy Magister Legum (LL.M). Dr Wowerka odbywał liczne staże naukowe w uznanych zagranicznych ośrodkach akademickich oraz uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Specjalizuje się w prawie handlowym, w tym w szczególności w prawie spółek i prawie umów gospodarczych oraz w prawie prywatnym międzynarodowym. Jest autorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego i międzynarodowego prawa prywatnego.

Dr Wowerka jest również tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i tłumaczem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Włada językiem niemieckim oraz angielskim.

dr Marcin Michalak

Prawnik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, The Sherwin B. Nuland Summer Institute in Bioethics at Yale University attendee.

Dr Marcin Michalak jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2012 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był uczestnikiem międzynarodowego programu poświeconego problematyce prawa medycznego na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych, a w 2015 r. odbył tam staż naukowy w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki. W 2017 r. obronił pracę doktorską poświęconą problematyce odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i uczestnikiem kilku międzynarodowych konferencji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z międzynarodowych kancelarii adwokatów i radców prawnych w Trójmieście.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

© Copyright - Kancelaria Radcy Prawnego Robert Obrzud  •  ul. Chmielna 71/86, PL 80-748 Gdańsk  •  Wykonanie i administracja strony: KOMART